Magunkról

Az intézmény bemutatása

Az Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola az 1962-es évi körzetesítéssel jött létre. Kistapolca, Siklósnagyfalu, Old, Egyházasharaszti és Alsószentmárton község, valamint a hozzájuk tartozó Eperjes, Tótokföldje, Livoda és Gyűrűspuszta területére terjedt ki a beiskolázási körzet. A körzetesítés előtt Old, Old-Tótokföldje, Siklósnagyfalu, Egyházasharaszti, Alsószentmárton rendelkezett iskolával.

Egyházasharasztiban 1807-ben alapítottak iskolát egy 1700-as években épült házban. A református egyház fenntartása alatt, 1-8. összevonású csoportban, egy tanító végezte az oktatást. 1949-től két fő, 1952-től három fő okította az iskolásokat.

Siklósnagyfalu – Kistapolca község tanulói községi fenntartású iskolában 1945-ig egy, majd két nevelő irányításával tanultak. A községi tanács az 1948-as államosítás után átépítette az 1800-as évek elején készült épületet. A második nevelő és iskolai csoport elhelyezését egy parasztházból kialakított iskolában biztosította.

Old iskolája az előző iskola helyén épült újjá az 1930-as években. Az államosításig református egyházi fenntartás alatt működött.

Az Oldhoz tartozó Tótokföldjén római katolikus egyházi fenntartású intézményben kezdődött meg az oktatás 1942-ben. Kezdetben egy nevelő, majd 1948-tól két fő tanította a pusztai iskolásokat.

Alsószentmárton iskolája 1859-ben létesült. Schaumburg Lippe herceg segítségével a faluban élő horvát gyermekek részére építették. Cigánygyerekek még sok-sok éven keresztül nem jártak iskolába.

1939-ben a települést foglalkoztatta a cigánygyerekek tanításának kérdése. Az iskola azonban nagyon elhasználódott, ezért a község vezetői a miniszterhez fordultak állami segítségért. A sokác iskola felújítására az akkori kultuszminiszter megígérte a segítséget egy feltétellel: ha vállalják egy cigány iskola építését. Azt is előírta, hogy a leendő iskola építéséhez az ott élő cigányságnak kell elkészítenie a vályogot, de a fuvarról a községi elöljáróságnak és a sokác lakosságnak kell gondoskodnia.

1941 őszén Révész Erzsébet tanítónő vezetésével megkezdődött az oktatás a cigány iskola egy tantermében. A cigány oktatás egyik meghatározója volt Simon Béla festő.

A háborút követően a települések iskoláiban a tanulólétszám hol emelkedett, hol csökkent. A legmagasabb iskolai létszámot 1949-ben Siklósnagyfaluban (94 fő), 1951-ben Oldon (84 fő), 1952-ben 112 fővel az alsószentmártoni cigányok érték el.

Az Egyházasharaszti iskola fejlődése 1949 után indult meg. Ekkor 70-75 főre emelkedett az iskolai létszám.

1961-ben épült fel egy új iskola két tanteremmel, nevelői lakással.

1962-ben a felső tagozat körzetesítésével Siklósnagyfaluban, Oldon, Alsószentmártonban csak alsó tagozaton folytatódott az oktatás. Oldon és Siklósnagyfaluban 1976. április, illetve június hónapban megszűnt az alsó tagozat is.

Az öt kisközségből létrehozott Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskolába vitték a felsősöket. Két osztály az új épületben kezdte meg a tanulást, a többiek a falusi kocsmából kialakított két teremben, az alsósok részben osztott csoportja, pedig egy falusi házban nyert elhelyezést. A Tótokföldje-i iskola felsős tanulóit a magyarbólyi diákotthonba irányították.

A körzetesített iskolába bekerült Siklósnagyfalu, Old, Egyházasharaszti ifjúsága, Alsószentmártonból öt tanuló. A cigánygyerekek oktatása 1941-ben indult, de csak öt tanuló jutott el a húsz év során a felső tagozatig. Jovánovics Milán volt az első, aki 1966-ban elvégezte a nyolc osztályt. A többiek lemorzsolódtak.

1972-re Alsószentmárton homogén cigány faluvá vált. A sokác lakosság elköltözésével, a térség cigány lakosságának növekedésével cigány többségű volt a tanulók aránya már az 1996/1997-es tanévben. Mára 100%-os.

Az intézmény speciális arculata a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés – oktatás (beás).

A 2017/2018-as tanévben az Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola tanulóinak létszáma 114 fő, ebből 6 tanuló a Siklósnagyfalusi tagiskolába jár. Négy falu gyermekei járnak az iskolába.

Az iskola tanulóinak falvankénti tagolódása a 2017/2018-as tanévben:

 

1. o.

2. o.3. o.4. o.5. o.6. o.7. o.8. o.1-2-3. o

Összesen

Egyházasharaszti

1

1

Alsószentmárton

15

131110914912

93

Old

11211

6

Siklósnagyfalu

1

211116

13

Nagyharsány

12

3

Összesen

16

151213121611156

116